Header
Header

OCP Warszawa

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest kierowane do osób fizycznych, osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, wykonujących zarobkowo drogowy przewóz towarów w ruchu krajowym i miedzynarodowym. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, wynikająca z jego zarobkowej działalności w charakterze przewoźnika drogowego, z tytułu zawartej umowy o przewóz towarów na obszarze Polski jak również w ruchu miedzynarodowym, zarówno przy użyciu pojazdów własnych jak i pojazdów podnajętych.

Oferujemy państwo najtańsze i najlepsze ubezpieczenie w Warszawie

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszej firmy, nasi doradcy przygotują dla państwa korzystną ofertę z której powinniście być państwo zadowoleni.

Prosimy o kontakt pod numerem telefonu +48. 790-809-130 lub z wybranym oddziałem zakładka „kontakt”